Het bestuur

Sint Josephscholen hanteert het zogeheten Raad van Toezichtmodel. In lijn met dit model zijn bestuur en toezicht gescheiden. De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op deugdelijk bestuur van de organisatie. Het bestuur (de bestuurder) heeft een uitvoerende bestuurstaak.

De raad van toezicht van Sint Josephscholen bestaat op dit moment uit de volgende mensen:

Voorzitter:
de heer H. Gerichhausen

Leden:  
de heer E. van Ginkel
de heer E. Gubbels
de heer E. van Glansbeek
mevrouw M. Smits
 
Het bestuur is belegd bij mevrouw L. van den Brand.